Účetnictví a pohledávky

Profesionální účetní servis
pro potřeby property a asset managementu.

  • Data v našich účetních jednotkách členíme nejen dle účetních předpisů, ale i podle potřeb asset a property manažerů.
  • Reporty/přehledy přizpůsobíme potřebám majitelů/manažerů.
  • Doklady námi vydané či přijaté jsou proto vždy v souladu s nájemními/dodavatelskými smlouvami a účetními předpisy.

Profesionální správa pohledávek.

  • Jsme úspěšní ve výběru nájemného a poplatků na všech budovách, které spravujeme.
  • Máme osvědčený systém, který minimalizuje vytváření dluhů a zefektivňuje jejich vymáhání. Pečlivě sledujeme platby a jednáme s nájemci o vzniklých dluzích bez odkladu. Pokud někdo přestane hradit, jsme první, kdo komunikuje, vymáhá a soustavně zvyšuje tlak na platbu.
  • Známe reakce dlužníků, možné modely chování, umíme na ně reagovat a včas nalézt řešení.
  • Pokud vymáhání dluhu selže, umíme vyhodnotit zda, kdy a jak nájemní smlouvu ukončit a jak naložit s dluhem vzhledem k nákladům finančním a časovým (prodej dluhu, zažalování dlužné částky, nalezení možnosti dohody) a realizovat nejvýhodnější cestu.

Řekli o nás

Naše reference:

Multifunkční dům s maloobchodními, kancelářskými i rezidenčními nájemci, Praha 1, ve správě od 2012

Provaznicka-Rytirska4

Bytový dům s exkluzívními prodejními jednotkami, Praha 1, ve správě 2017 - 2019

Parizska-4